Tilbake til søkeresultatene

HEALTH-1.01 Health

IMplementation of quality indicators in PAlliative Care sTudy

Tildelt: kr 4,4 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

258883

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2015

Midlene er mottatt fra:

-

Budsjettformål:

HEALTH-1.01 Health

Finansieringskilder