Tilbake til søkeresultatene

HEALTH-1.01 Health

Biobank Standardisation and Harmonisation for Research Excellence in the European Union

Tildelt: kr 11,4 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

261433

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Biobank Standardisation and Harmonisation for Research Excellence in the European Union

-

Budsjettformål:

HEALTH-1.01 Health

Finansieringskilder