Tilbake til søkeresultatene

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Viscogel - A chitosan based adjuvant for prophylactic and therapeutic vaccination

Tildelt: kr 1,0 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

261954

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2012

Viscogel - A chitosan based adjuvant for prophylactic and therapeutic vaccination

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Finansieringskilder