Tilbake til søkeresultatene

RI-4.01 Research Infrastructures

Marine Renewables Infrastructure Network for Emerging Energy Technologies

Tildelt: kr 3,1 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

262552

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Marine Renewables Infrastructure Network for Emerging Energy Technologies

-

Budsjettformål:

RI-4.01 Research Infrastructures

Finansieringskilder