Tilbake til søkeresultatene

SPACE-1.09 Space

Monitoring Arctic Land and Sea Ice using Russian and European Satellites

Tildelt: kr 1,5 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

263165

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Monitoring Arctic Land and Sea Ice using Russian and European Satellites

-

Budsjettformål:

SPACE-1.09 Space

Finansieringskilder