Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

European Intersectorial and Multi-disciplinary Palliative Care Research Training

Tildelt: kr 4,3 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

264697

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2014

Midlene er mottatt fra:

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet