Tilbake til søkeresultatene

SPACE-1.09 Space

Stochastic Assimilation for the Next Generation Ocean Model Applications

Tildelt: kr 2,5 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

283580

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Stochastic Assimilation for the Next Generation Ocean Model Applications

-

Budsjettformål:

SPACE-1.09 Space

Finansieringskilder