Tilbake til søkeresultatene

SPACE-1.09 Space

MyWave: A pan-European concerted and integrated approach to operational wave modelling and forecasting – a complement to GMES MyOcean services

Tildelt: kr 2,5 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

284455

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

MyWave: A pan-European concerted and integrated approach to operational wave modelling and forecasting – a complement to GMES MyOcean services

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SPACE-1.09 Space

Finansieringskilder