Tilbake til søkeresultatene

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Improved magnets for energy generation through advanced tidal technology

Tildelt: kr 2,5 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

284578

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2014

Geografi:

-

Budsjettformål:

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet