Tilbake til søkeresultatene

SiS-4.05 Science in Society

Integrated EST Framework

Tildelt: kr 4,3 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

288981

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Integrated EST Framework

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SiS-4.05 Science in Society

Finansieringskilder