Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Statistical Physics Approaches to Networks Across Disciplines

Tildelt: kr 2,3 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

290038

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2016

Midlene er mottatt fra:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet