Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Mineral Scale formation: from the atomic to the field scale

Tildelt: kr 2,2 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

290040

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet