Tilbake til søkeresultatene

INCO-4.07 Activities of International cooperation

INDO-EUROPEAN RESEARCH FACILITIES FOR STUDIES ON MARINE ECOSYSTEM AND CLIMATE IN INDIA

Tildelt: kr 3,1 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

295092

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2015

Geografi:

INDO-EUROPEAN RESEARCH FACILITIES FOR STUDIES ON MARINE ECOSYSTEM AND CLIMATE IN INDIA

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INCO-4.07 Activities of International cooperation

Finansieringskilder