Tilbake til søkeresultatene

HEALTH-1.01 Health

Diagnosis and Monitoring of Inflammatory and Arthritic diseases using a COmbined approach Based on Ultrasound, optoacoustic and hyperSpectral imaging

Tildelt: kr 10,6 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

305760

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Diagnosis and Monitoring of Inflammatory and Arthritic diseases using a COmbined approach Based on Ultrasound, optoacoustic and hyperSpectral imaging

-

Budsjettformål:

HEALTH-1.01 Health

Finansieringskilder