Tilbake til søkeresultatene

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Real-Time In Situ Monitoring of Tool Wear in Precision Engineering Applications

Tildelt: kr 2,1 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

315067

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2015

-

Budsjettformål:

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Finansieringskilder