Tilbake til søkeresultatene

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Electro-agglomeration and separation of Engineered NanoParticles from process and waste water in the coating industry to minimise health and environmental risks

Tildelt: kr 0,12 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

315195

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2014

-

Budsjettformål:

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Finansieringskilder