Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

NORA - Nitrous Oxide Research Alliance Training Network

Tildelt: kr 6,7 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

316472

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet