Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Cancer Associated Fibroblasts (CAF) Function in Tumor Expansion and Invasion

Tildelt: kr 2,3 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

316610

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet