Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

ADVANCED TOOLS FOR EXPOSURE ASSESSMENT AND BIOMONITORING

Tildelt: kr 5,9 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

316665

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet