Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Peroxisomes: key to cell performance and health

Tildelt: kr 4,6 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

316723

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet