Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Language and Perception

Tildelt: kr 7,0 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

316748

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2016

Midlene er mottatt fra:

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet