Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Post-Soviet Tensions: A Training Programme in Post-Soviet Affairs for Early Career Researchers

Tildelt: kr 4,6 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

316825

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet