Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

GLANAM (Glaciated North Atlantic Margins)

Tildelt: kr 14,2 mill.

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet