Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Priapulid Endomesoderm Development and Ecdysozoan Body Plan Evolution

Tildelt: kr 1,7 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

329024

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet