Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Progenetic evolution in the deep-sea fauna

Tildelt: kr 1,7 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

329694

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet