Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Innovative Methodologies for New Food Product Development: combining Sensory Science and Experimental Economics

Tildelt: kr 1,7 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

329761

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet