Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Implementation of a multispecies model GADGET to the ecosystem of Flemish Cap and incorporation to the fisheries stock assessment of NAFO; a case study

Tildelt: kr 1,7 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

331004

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet