Tilbake til søkeresultatene

ICT-1.03 Information and Communication Technologies

DIVERSIFY : Ecology-inspired software diversity for distributed adaptation in CAS

Tildelt: kr 6,6 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

600654

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2016

-

Budsjettformål:

ICT-1.03 Information and Communication Technologies

Finansieringskilder