Tilbake til søkeresultatene

HEALTH-1.01 Health

Randomised controlled trial to evaluate electronic Symptom Management using the Advanced Symptom Management System (ASyMS) Remote Technology for patients with cancers

Tildelt: kr 0,84 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

602289

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Randomised controlled trial to evaluate electronic Symptom Management using the Advanced Symptom Management System (ASyMS) Remote Technology for patients with cancers

-

Budsjettformål:

HEALTH-1.01 Health

Finansieringskilder