Tilbake til søkeresultatene

HEALTH-1.01 Health

Optimizing Exercise Training in Prevention and Treatment of Diastolic Heart Failure

Tildelt: kr 8,7 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

602405

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Optimizing Exercise Training in Prevention and Treatment of Diastolic Heart Failure

-

Budsjettformål:

HEALTH-1.01 Health

Finansieringskilder