Tilbake til søkeresultatene

SECURITY-1.10 Security

EXplosives PrEcursor Defeat by Inhibitor Additives

Tildelt: kr 0,14 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

604987

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

EXplosives PrEcursor Defeat by Inhibitor Additives

-

Budsjettformål:

SECURITY-1.10 Security

Finansieringskilder