Tilbake til søkeresultatene

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Autonomous wireless sensors driven by harvested vibration energy for leak detection in water mains

Tildelt: kr 7,5 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

605509

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2015

-

Budsjettformål:

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Finansieringskilder