Tilbake til søkeresultatene

SPACE-1.09 Space

Polar Ice: Stimulating Arctic & Antarctic sea ice monitoring services through end-user engagement and the integration of new service lines into GMES downstream services.

Tildelt: kr 3,6 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

606935

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Polar Ice: Stimulating Arctic & Antarctic sea ice monitoring services through end-user engagement and the integration of new service lines into GMES downstream services.

-

Budsjettformål:

SPACE-1.09 Space

Finansieringskilder