Tilbake til søkeresultatene

SPACE-1.09 Space

Enabling Intelligent GMES Services for Carbon and Water Balance Modeling of Northern Forest Ecosystems

Tildelt: kr 3,1 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

606962

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Enabling Intelligent GMES Services for Carbon and Water Balance Modeling of Northern Forest Ecosystems

-

Budsjettformål:

SPACE-1.09 Space

Finansieringskilder