Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Novel Complex Metal Hydrides for Efficient and Compact Storage of Renewable Energy as Hydrogen and Electricity

Tildelt: kr 2,5 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

607040

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet