Tilbake til søkeresultatene

SPACE-1.09 Space

AQUA-USERS: AQUAculture USEr driven operational Remote Sensing information services

Tildelt: kr 2,8 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

607325

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

AQUA-USERS: AQUAculture USEr driven operational Remote Sensing information services

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SPACE-1.09 Space

Finansieringskilder