Tilbake til søkeresultatene

SPACE-1.09 Space

Space-based maritime navigation

Tildelt: kr 0,64 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

607371

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Space-based maritime navigation

-

Budsjettformål:

SPACE-1.09 Space

Finansieringskilder