Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Network for Cloud Computing Eco-System

Tildelt: kr 4,9 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

607584

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Midlene er mottatt fra:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet