Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Volcanic ash: field, laboratory and numerical investigations of processes during its lifecycle

Tildelt: kr 2,4 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

607905

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Volcanic ash: field, laboratory and numerical investigations of processes during its lifecycle

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder