Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Training in Embedded Predictive Control and Optimization

Tildelt: kr 8,0 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

607957

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Midlene er mottatt fra:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet