Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Training network on reactive geological systems from the mantle to the abyssal sub-seafloor

Tildelt: kr 6,9 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

608001

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Midlene er mottatt fra:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet