Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

SCIENTIA-FELLOWS: International Postdoctoral Fellowship Programme

Tildelt: kr 53,6 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

609020

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet