Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

ENRICH: EC-ChiNa Research Network on Integrated Container Supply CHains

Tildelt: kr 0,71 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

612546

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet