Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Knowledge production, communication and negotiation for coastal governance under climate change

Tildelt: kr 0,59 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

612615

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet