Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Structure and Evolution of Complex Systems with Applications in Physics and Life Sciences

Tildelt: kr 0,55 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

612669

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet