Tilbake til søkeresultatene

SSH-1.08 Socio-economic Science and the Humanities

Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC

Tildelt: kr 1,4 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

613318

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Geografi:

Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC

-

Budsjettformål:

SSH-1.08 Socio-economic Science and the Humanities

Finansieringskilder