Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Computational Modelling and Design of Sustainable Catalysts for Water Oxidation

Tildelt: kr 0,80 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

618303

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Computational Modelling and Design of Sustainable Catalysts for Water Oxidation

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder