Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Pathways, ecological and genomic consequences of genome duplication in Arabidopsis arenosa, an overlooked diploid-polyploid member of the model genus Arabidopsis

Tildelt: kr 1,9 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

624421

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet