Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

DO BEAVERS NEGATIVELY IMPACT THE ATLANTIC SALMON AND SEA TROUT RESOURCE?

Tildelt: kr 1,9 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

624557

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Midlene er mottatt fra:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet