Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Elucidating the role of microbial communities in cod larval death and survival

Tildelt: kr 2,6 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

625655

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Midlene er mottatt fra:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet